NTA UGC NET Information in Marathi | UGC NET Basic Information | UGC NET 2021

या व्हिडीओमध्ये NTA UGC NET Exam June 2021 परीक्षा स्वरुप, पात्रता, गुण व पुस्तके या बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. 🔸सेट (SET/ NET)परीक्षा पेपर 1ला अभ्यासक्रम , नियोजन व महत्त्वाची संदर्भ ग्रंथ याविषयी माहिती देणारा व्हिडिओ 👉https://youtu.be/T48i2ifMoT0 🔸27 December 2020 सेट परीक्षा विश्लेषनासहित उत्तरे 👉 https://youtu.be/O4Cd2O-e9ys 🔸23 जून 2019 सेट परीक्षा विश्लेषनासहित उत्तरे 👉https://youtu.be/P83nmXaaNLg … Read more