UGC – NET / SET Marathi Paper – II | 5500+ Solved Questions


Price: ₹495.00
(as of Oct 16,2021 22:11:29 UTC – Details)


UGC – NET / SET Marathi Paper – II, 5500+ Solved Questions

भाषा आविष्काराची रूपे आणि भाषा विज्ञान
संस्कृती संकल्पना आणि वाङ्मय निर्मिती
भारतीयत्वाची संकल्पना व भाषांतर मीमांसा
लोकसाहित्य आणि विशेष साहित्य प्रवाह
साहित्यशास्त्र आणि भक्ती संप्रदाय
साहित्यप्रकाराचा सूक्ष्म विचार
निवडक साहित्यकृती

Publisher‏:‎Global Education Limited; First Edition, 2019 (1 January 2018)
Language‏:‎Marathi
Paperback‏:‎649 pages
ISBN-10‏:‎8193778413
ISBN-13‏:‎978-8193778418
Reading age‏:‎18 years and up
Item Weight‏:‎1 kg 220 g
Dimensions‏:‎17.2 x 2.1 x 23.3 cm
Country of Origin‏:‎India

Leave a Comment